onsdag 16 augusti 2017

INRE EXIL 5 - FÖRE ODLANDET AV FASTA BOPLATSER
Det här är ett direkt resultat av att jag återvänt.
Hjärnan – min nomadiserande kvarleva från tiden före odlandet av fasta boplatser.
Hjärtat – fastsurrat tillsammans med hudarna från bytesdjuren.