lördag 12 augusti 2017

INRE EXIL 3 - SOM RINGAR PÅ SJÖARS VATTEN

Som ringar på sjöars vatten
skulle trösten sprida sig.
Men stenen sjönk till botten,
grumlade ner sig i dy.
Du sitter där och dör
men jag förlåter dig inte.
När jag kommer hem
sätter jag mig i varsin
ände av huset bara
för att fortast möjligt
kunna nås av din röst.
Regnet faller så tungt här.
På min innergård
lägger sig sorgen 
i framstupa sidoläge.