söndag 13 januari 2019

Antologin fortsätter - stickspåret kan bli en skrivarcirkel

Har blivit tillfrågad och, så klart med glädje, tackat ja till att vara med kring en skrivarcirkel (berättarmöten) där människor bjuds in att dela med sig av sina historier från arbetslivet. En uppstart är planerad till 29/1 på kommunarkivet i Ljungby med en utställning som visar 10 människors minnen och berättelser ur livet i Ljungby. Tanken med utställning är att den ska väcka lust och intresse för den historia som vanligtvis kanske inte berättas.
Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar är ett gott exempel på hur arbetslivet kan skildras i prosa, lyrik, serieform m.m.

Sänder med en dikt, "1973", för att ge ett exempel på hur ett minne kan berättas, mitt nioåriga jag som betraktar en verklighet som bitvis är absolut outgrundlig.