lördag 20 maj 2017

Populär poesi tema exil

På Populär poesis hemsida finns nu min diktsvit som jag sände in till nr 32 med tema Exil.

På Wikipedia kan man läsa följande:

Exil, från lat. exilium, på svenska landsflykt, är ett begrepp som betecknar det förhållandet att en person bor utanför sitt eget land, men utan att ha släppt sin identifikation med landet. Personen som befinner sig i exil, exilanten, kan ha tvingats i landsflykt på grund av social, politisk eller religiös förföljelse.

För mig är det en landsflykt från det som jag föddes in i och som jag alltid är på väg ifrån men inte glömmer. Ett inre land jag lämnat för att inte låta något, av andra givet, scenario bestämma min destination eller mitt livsinnehåll.

Läs hela diktsviten på den här länken.