fredag 25 september 2015

Sara Danius Husmoderns död

Husmoderns död och andra texter är en suverän samling essäer och artiklar av Sara Danius. Det verkar inte finnas någon gräns för all den kunskap Danius besitter när det gäller litteratur i alla dess former och för litteraturvetenskapens därtill hörande teorier. Hon kastar sig utan att snudda vid marken från Bonniers kokbok till Thomas Mann vidare mot Virginia Woolf och Djuna Barnes (inspirerade omgående omläsning av båda författarna) för att sätta kurs mot ett kluster av texter om fotografiets mästare,mode och konstglas.
Det finns lärda människor som får sin omgivning att känna sig som illitterata, obildbara fån men så finns det sådana som Sara Danius som är så tydlig i sitt uttryck att det låter en stackars läsare få känna sig delaktig i tankegångarna. En fantastisk känsla av att förstå fast jag inte kommer att kunna besitta en bråkdel av hennes kunskaper om jag så lever till 100. Efter en läsning av hennes bok vill man veta mer och istället för att sitta med "alla svaren" så travar man iväg till biblioteket med en lång önskelista av nya böcker och verk som hon skapat en nyfikenhet för.

Bildresultat för sara danius husmoderns död