fredag 11 september 2015

Noveller i Lund

I helgen arrangeras en novellfestival i Lund för att belysa novellens ställning och betydelse inom litteraturen. Lite symtomatiskt kallas ett av seminarierna "Varför skriver du inte en roman istället?". En inte ovanlig fråga till novellister. Som om det skulle vara sämre kvalitet på en text av Alice Munro, Jonas Karlsson, Edith Pearlman eller Raymond Carver för att de väljer novellformatet.
Skaffa lite kulturkapital och livskvalitet - läs en novell!