fredag 10 augusti 2018

Skissernas museum - Lund I

En skiss, att skissa - papper och penna, på sin höjd lite vattenfärg. Så ser det ut i mitt huvud när jag hör "skissa".
Men Skissernas museum i Lund bjuder på så otroligt mycket mer.
Intressant är att följa ett konstverks idé och tillblivelse, vilka bidrag (ofta i tävling) som antas och vilka som ratats. Varför har vissa valts bort och hur har det slutliga verket sett ut i jämförelse med de första skisserna och idébeskrivningarna?
Samlingen består av både svensk och internationell konst från början av 1900-talet och fram till idag.


I den svenska salen finns en vägg som visar förslag till utsmyckning av Vigselrummet i Stockholms stadshus. Borgerlig vigsel hade införts och förslag till hur rummet skulle utformas och smyckas konstnärligt inkom i stor mängd när en tävling utlystes.
Här ett förslag gjort av Sigrid Hjertén...


...och ett av John Bauer.


Isaac Grünewalds skiss är i både färg och form en påminnelse om den påverkan som Matisse hade på flera svenska konstnärer vid 1900-talets början.


Två detaljer ur en massiv förstudier av Hilding Linnqvist till en utsmyckning som går under namnet Svenska sjömän i främmande hamn, verket är en skiss till en vävnad för Stockholms stadsbibilotek.Minst av allt en skiss, en modell för en skulptur - Dandy av Inges idee, bakom namnet står Hans Hemmert, Axel Lieber, Thomas A Schmidt, George Zey.


Finns all möjlighet i världen att försjunka i sökandet efter alla seriefigurer som jag kan komma på (och ett antal som är okända) vid en närstudier av Ma Campagne som Erró (Gudmundur Gudmundsson) satt samman i en collageteknik. Söker man på verket så finns den i original - över en hel husvägg.Sonia Delaunay skapade flera motiv med flygplanstema för Palais de l'Air i Paris 1937.
Magnifika "skisser" i Lund.


Swoon började som gatukonstnär på 1990-talet men är idag en etablerad konstnär som här har gjort två porträtt efter att ha mött flyktingar under 2016. Hennes arbete är kopplat till sociala frågor och miljö- och klimatfrågor. Genom sin stiftelse Heliotrope Foundation verkar hon för att hjälpa människor som drabbats av naturkatastrofer och andra kriser.