tisdag 5 juni 2018

Opulens - recension av antologin

 Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar är den elfte antologin som ges ut av Föreningen Arbetarskrivare.

Tidskriften Opulens kom idag med en recension av antologin.


Nedanstående citat gjorde mig mycket glad

"Vad gäller kortprosan kan man konstatera att realismen, som ju av många anses vara arbetarlitteraturens paradgren, står stark. Men oftare än tidigare präglas den av en uppmärksamhet på det språkliga uttrycket som annars är vanligare i poesin. Så här inleds exempelvis Mija Åhlanders novell ”Hon ser i backspegeln att hon överlevt”, som hör till antologins bästa:
Efter skilsmässan kunde det inte bli något annat än en hyreslägenhet. Som studerande, ensamstående till två, var hyreslägenhet inte ett alternativ. Alternativ betyder ju att man har något annat att välja på. Det hade hon inte."