måndag 4 januari 2016

Nytt år, musik och gammal dikt

En ny siffra i kalendern. En siffra som jorden inte har en aning om men ett sätt för oss att försöka kontrollera livet. Mäta det. Som Tranströmer skrev i "Nattboksblad"

En tidrymd
några minuter lång
femtioåtta år bred.

En nattlig verksamhet som jag ägnat mig åt är Lyrik ur Världslitteraturen där jag hittat en dikt som duger att inleda vilken film eller roman som helst. Alkman från ca 650 f. Kr.

Bergen sova. Nu sover krön och dal,
höga stup och djupa klyftor;
allt som ynglar och kryper omkring på den svarta jorden,
bestarna på bergens branter, svärmarna av vilda bin;
havsvidundren ock i de purpurskimrande djupen.
Med vida vingarna slutna
slumrar fåglarnas folk.

Let the play begin

För övrigt till alla människor som jag älskar och som är viktiga för mig här är en sång
"Utan dig" med Mimikry